Mu Mới ra, mu vietplus bản mới  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Wing và các nguyên liệu tại shop
Mu Mới ra, mu vietplus bản mới  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Wing và các nguyên liệu tại shop

Trang chủ: http://mu-vietplus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: lãnh địa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 23/05/2024 (12h) - Open Beta: 24/05/2024 (13h)