Mu Mới ra, Mu Vĩnh Cửu - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

Trang chủ: http://www.muvinhcuu.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvinhcuu.vn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ : Mu Vĩnh Cửu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 10/02/2022 (13h) - Open Beta: 12/02/2022 (13h)