Mu Mới ra, Mu Vĩnh Hằng - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Sự kiên hấp dẫn k cần nạp
Mu Mới ra, Mu Vĩnh Hằng - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Sự kiên hấp dẫn k cần nạp

Trang chủ: http://muvinhhangss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Dammemu.net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KunDun Gold

Loại Mu: Non Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 21/11/2021 (8h) - Open Beta: 22/11/2021 (13h)