Mu Mới ra, Mu Vĩnh Hằng - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Vĩnh Hằng Mu Sver Cầy Chay Ra Đồ
Mu Mới ra, Mu Vĩnh Hằng - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Vĩnh Hằng Mu Sver Cầy Chay Ra Đồ

Trang chủ: http://muvinhhangss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-Onilne-2022-100235092482667/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kun Dun

Loại Mu: Non Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 09/11/2021 (8h) - Open Beta: 10/11/2021 (13h)