Mu Mới ra, Mu Vĩnh Long - Season 2 Exp 250x - Drop 30% - Cày Cuốc, Không Top Nạp, Miễn Phí
Mu Mới ra, Mu Vĩnh Long - Season 2 Exp 250x - Drop 30% - Cày Cuốc, Không Top Nạp, Miễn Phí

Trang chủ: http://muvinhlong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietnam2009

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Ma Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 30%

Alpha Test: 10/07/2024 (19h) - Open Beta: 11/07/2024 (19h)