Mu Mới ra, MU VOLGA - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miễn phí, ko custom, ko tu chân, dh
Mu Mới ra, MU VOLGA - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miễn phí, ko custom, ko tu chân, dh

Trang chủ: http://mu-volga.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvolga

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: New Volga

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 50%

Alpha Test: 09/10/2023 (8h) - Open Beta: 10/10/2023 (13h)