Mu Mới ra, MU Vương Long - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU SS6 Hoàn thiện
Mu Mới ra, MU Vương Long - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU SS6 Hoàn thiện

Trang chủ: https://muvuonglong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/congdonggamethumu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vương Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 12/11/2023 (8h) - Open Beta: 13/11/2023 (13h)