Mu Mới ra, Mu Vương Quyền  - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - Không Webshop-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu Vương Quyền  - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - Không Webshop-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-vuongquyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVuongQuyen2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 15%

Alpha Test: 06/04/2023 (9h) - Open Beta: 07/04/2023 (13h)