Mu Mới ra, MU VƯƠNG QUYỀN  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN
Mu Mới ra, MU VƯƠNG QUYỀN  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN

Trang chủ: http://mu-vuongquyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVuongQuyen2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 18/05/2022 (13h) - Open Beta: 19/05/2022 (13h)