Mu Mới ra, MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - -AUTO ALL-ĐĂNG KÝ INGAME-OFF TRAIN
Mu Mới ra, MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - -AUTO ALL-ĐĂNG KÝ INGAME-OFF TRAIN

Trang chủ: http://mu-vuongquyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVuongQuyen2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 26/04/2022 (9h) - Open Beta: 27/04/2022 (13h)