Mu Mới ra, Mu Vương Quyền - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
Mu Mới ra, Mu Vương Quyền - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

Trang chủ: https://mu-vuongquyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVuongQuyen2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 20/02/2023 (9h) - Open Beta: 21/02/2023 (19h)