Mu Mới ra, MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-DROP ĐỒ GOKU SIÊU THẦN
Mu Mới ra, MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-DROP ĐỒ GOKU SIÊU THẦN

Trang chủ: https://mu-vuongquyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVuongQuyen2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CUSTOM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 14/09/2022 (13h) - Open Beta: 15/09/2022 (13h)