Mu Mới ra, Mu Vương Quyền - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI
Mu Mới ra, Mu Vương Quyền - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

Trang chủ: https://mu-vuongquyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVuongQuyen2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CUSTOM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 11/11/2022 (9h) - Open Beta: 12/11/2022 (19h)