Mu Mới ra, Mu Vương - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - mu miễn phí cho ae trải nghiệm
Mu Mới ra, Mu Vương - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - mu miễn phí cho ae trải nghiệm

Trang chủ: https://muvuong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083555222905

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: máy chủ Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 16/02/2023 (14h) - Open Beta: 17/02/2023 (18h)