Mu Mới ra, Mu Vương - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - SS6 Đột Phá - Đẳng Cấp - Đồ Họa Đẹp
Mu Mới ra, Mu Vương - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - SS6 Đột Phá - Đẳng Cấp - Đồ Họa Đẹp

Trang chủ: https://muvuong.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvuong.vn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 13/07/2022 (13h) - Open Beta: 16/07/2022 (13h)