Mu Mới ra, Mu War - Mở SeverMới - Season 6 Exp 8000x - Drop 80% - Liên Hệ Fanpage biết thêm chi tiết
Mu Mới ra, Mu War - Mở SeverMới - Season 6 Exp 8000x - Drop 80% - Liên Hệ Fanpage biết thêm chi tiết

Trang chủ: https://id.muwar-ss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065055760077

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Tranh

Loại Mu: Non Reset, Exp 8000x, Drop 80%

Alpha Test: 06/08/2022 (13h) - Open Beta: 08/08/2022 (18h)