Mu Mới ra, Mu War V1 - Season 6 Exp 800x - Drop 80% - Sever Reset Không Giới Hạn
Mu Mới ra, Mu War V1 - Season 6 Exp 800x - Drop 80% - Sever Reset Không Giới Hạn

Trang chủ: https://id.muwar-ss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muwarss6.3

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Tranh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 800x, Drop 80%

Alpha Test: 13/08/2022 (13h) - Open Beta: 15/08/2022 (18h)