Mu Mới ra, Mu Xưa 2003 Season 2 - Season 2 Exp 300x - Drop 10% - Thách thức dân cầy lối chơi mới lạ
Mu Mới ra, Mu Xưa 2003 Season 2 - Season 2 Exp 300x - Drop 10% - Thách thức dân cầy lối chơi mới lạ

Trang chủ: https://muxua2003.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muxua2003

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 12/04/2024 (13h) - Open Beta: 14/04/2024 (13h)