Mu Mới ra, MU Xưa 8x - Season 6 Exp 10x - Drop 30% - Không top Nạp,  không danh hiệu
Mu Mới ra, MU Xưa 8x - Season 6 Exp 10x - Drop 30% - Không top Nạp,  không danh hiệu

Trang chủ: https://mu-ss6.co

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100049683147282

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: NORIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 30%

Alpha Test: 05/11/2023 (8h) - Open Beta: 06/11/2023 (19h)