Mu Mới ra, Mu Xưa Cầy cuốc - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Phiên bản cày cuốc,săn boss nhận WC
Mu Mới ra, Mu Xưa Cầy cuốc - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Phiên bản cày cuốc,săn boss nhận WC

Trang chủ: https://mu-xua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 07/03/2022 (13h) - Open Beta: 08/03/2022 (19h)