Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - SS2 Miễn Phí
Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - SS2 Miễn Phí

Trang chủ: http://muhnx.pro.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561673413227

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Ma Giới

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 5%

Alpha Test: 16/07/2024 (14h) - Open Beta: 18/07/2024 (14h)