Mu Mới ra, MU XƯA - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG GIỚI HẠN RESET
Mu Mới ra, MU XƯA - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG GIỚI HẠN RESET

Trang chủ: https://mu-xua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muxuass6.3/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 20/10/2022 (13h) - Open Beta: 22/10/2022 (13h)