Mu Mới ra, MU XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
Mu Mới ra, MU XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

Trang chủ: https://mu-xua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muxua2003

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 14/08/2022 (9h) - Open Beta: 15/08/2022 (19h)