Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-xua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muxua2003/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kundun

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 27/12/2022 (9h) - Open Beta: 28/12/2022 (19h)