Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - nguyên thủy-không danh hiệu
Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - nguyên thủy-không danh hiệu

Trang chủ: https://mu-xua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muxua2003/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KUN DUN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 27/02/2023 (9h) - Open Beta: 28/02/2023 (13h)