Mu Mới ra, MU XƯA - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Máy chủ Hợp Nhất Free 100%,giải trí
Mu Mới ra, MU XƯA - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Máy chủ Hợp Nhất Free 100%,giải trí

Trang chủ: https://mu-xua.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hợp Nhất

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 23/05/2022 (13h) - Open Beta: 24/05/2022 (14h)