Mu Mới ra, Mu Xưa SS2 - Season 2 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu Xưa SS2 - Season 2 Exp 150x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-xua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muxua2003

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: THẦN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 15%

Alpha Test: 16/04/2023 (13h) - Open Beta: 18/04/2023 (13h)