Mu Mới ra, Mu Xưng Bá - Season 6 Exp 3000x - Drop 80% - Sever Free cày là có, Pk Nghẹt Thở
Mu Mới ra, Mu Xưng Bá - Season 6 Exp 3000x - Drop 80% - Sever Free cày là có, Pk Nghẹt Thở

Trang chủ: https://muxungba.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555309508771

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 80%

Alpha Test: 11/01/2024 (13h) - Open Beta: 12/01/2024 (19h)