Mu Mới ra, Mu Xuyên Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, chơi game ra tiền
Mu Mới ra, Mu Xuyên Việt - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, chơi game ra tiền

Trang chủ: http://muxuyenviet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muxuyenvietss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Sinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 15/07/2024 (15h) - Open Beta: 17/07/2024 (13h)