Mu Mới ra, mu24h - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Miễn phí 99%, no Wepshop, Item Full
Mu Mới ra, mu24h - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Miễn phí 99%, no Wepshop, Item Full

Trang chủ: http://mu24h.co

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088587083811

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 27/12/2022 (13h) - Open Beta: 29/12/2022 (13h)