Mu Mới ra, Mu8x - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu 8x ra mắt máy chủ Quỷ Vương
Mu Mới ra, Mu8x - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu 8x ra mắt máy chủ Quỷ Vương

Trang chủ: https://www.mu8x.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559180655131

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Quỷ Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 28/05/2024 (14h) - Open Beta: 30/05/2024 (14h)