Mu Mới ra, MU-Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Custom ngọc full drop cao
Mu Mới ra, MU-Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Custom ngọc full drop cao

Trang chủ: https://anhhungcustom.net/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/hjysaa927

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Anh Hùng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 18/06/2024 (13h) - Open Beta: 20/06/2024 (19h)