Mu Mới ra, MuAway2 SS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Mu Cày Đồ Rất Dễ
Mu Mới ra, MuAway2 SS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Mu Cày Đồ Rất Dễ

Trang chủ: https://muaway2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/512562599791504

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 08/06/2022 (13h) - Open Beta: 10/06/2022 (13h)