Mu Mới ra, MUBIGBOSS - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - CÀY CUỐC | KHÔNG WEBSHOP
Mu Mới ra, MUBIGBOSS - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - CÀY CUỐC | KHÔNG WEBSHOP

Trang chủ: https://www.mubigboss.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubigboss.ss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Non Reset, Exp 500x, Drop 5%

Alpha Test: 06/10/2022 (8h) - Open Beta: 10/10/2022 (8h)