Mu Mới ra, MuBoBa - Season 6 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc ingame, free all
Mu Mới ra, MuBoBa - Season 6 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc ingame, free all

Trang chủ: https://muboba.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/bobamuss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sức Mạnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 50%

Alpha Test: 15/12/2021 (19h) - Open Beta: 17/12/2021 (19h)