Mu Mới ra, MU-Bốc Phét - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cutom thế hệ mới
Mu Mới ra, MU-Bốc Phét - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cutom thế hệ mới

Trang chủ: http://id.mu-bocphet.xyz/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/5313724345313495

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bốc Phét

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 26/03/2022 (19h) - Open Beta: 28/03/2022 (10h)