Mu Mới ra, MU-CẦN THƠ - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - miễn phí 99%
Mu Mới ra, MU-CẦN THƠ - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - miễn phí 99%

Trang chủ: http://mu-cantho.com/id

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090851974442

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Cần Thơ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 40%

Alpha Test: 16/03/2023 (13h) - Open Beta: 17/03/2023 (13h)