Mu Mới ra, MUCUSTOM -BAVUONG - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - hoàn toàn miễn phí 99%
Mu Mới ra, MUCUSTOM -BAVUONG - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - hoàn toàn miễn phí 99%

Trang chủ: http://mu-bavuong.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090851974442&mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 12/06/2023 (8h) - Open Beta: 13/06/2023 (8h)