Mu Mới ra, Mu-Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Miễn Phí Cầy Quốc

Trang chủ: http://mu-custom.net

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/MayChuChiTon

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 15/09/2023 (14h) - Open Beta: 16/09/2023 (14h)