Mu Mới ra, MUCUSTOMFREE - Season 16 Exp 99999x - Drop 80% - TỈ LỆ RỚT ĐỒ 80% TỈ LỆ GOBIN  60%
Mu Mới ra, MUCUSTOMFREE - Season 16 Exp 99999x - Drop 80% - TỈ LỆ RỚT ĐỒ 80% TỈ LỆ GOBIN  60%

Trang chủ: https://drive.google.com/file/d/1fjr_8g_Tk6gzY1BaGY8q7oq4ccF5uJhF/view?usp=sharing

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552782880526

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: MUCUSTOMFREE

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99999x, Drop 80%

Alpha Test: 02/12/2023 (22h) - Open Beta: 03/12/2023 (10h)