Mu Mới ra, mudaide - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - cày cuốc
Mu Mới ra, mudaide - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - cày cuốc

Trang chủ: https://mudaide.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuDaiDe2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: hắc ám

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 22/07/2022 (10h) - Open Beta: 24/07/2022 (10h)