Mu Mới ra, MuDocTon Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

Trang chủ: http://mudocton.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudoctoncustom6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Khai Mở Máy Chủ Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 03/08/2022 (10h) - Open Beta: 05/08/2022 (19h)