Mu Mới ra, MuGameThu sv Tân Thủ - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - mu season2 hoàn toàn free
Mu Mới ra, MuGameThu sv Tân Thủ - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - mu season2 hoàn toàn free

Trang chủ: https://ss2-muhanoi.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550314747021

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Tân Thủ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 5%

Alpha Test: 07/05/2024 (14h) - Open Beta: 09/05/2024 (14h)