Mu Mới ra, Muhanoi-s6 Khai Mở - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, Muhanoi-s6 Khai Mở - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

Trang chủ: https://muhanoi-s6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551089036562

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 15/11/2023 (10h) - Open Beta: 16/11/2023 (13h)