Mu Mới ra, Muhnx-ss6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free 99,99% Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, Muhnx-ss6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free 99,99% Custom Đồ Mới

Trang chủ: https://muhnx-ss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxss6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quy Vuong

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 19/11/2023 (10h) - Open Beta: 20/11/2023 (13h)