Mu Mới ra, muhoainiem - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - đồ đẹp full 15
Mu Mới ra, muhoainiem - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - đồ đẹp full 15

Trang chủ: https://sites.google.com/view/muhoainiemxyz/trang-ch%E1%BB%A7

Fanpage hỗ trợ: Link nhóm MU: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Muhoainiem

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 80%

Alpha Test: 04/01/2024 (8h) - Open Beta: 04/01/2024 (14h)