Mu Mới ra, MU-Khonglong - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - CÀY LÀ CÓ -NƠI THỂ HIỆN KỸ NĂNG  
Mu Mới ra, MU-Khonglong - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - CÀY LÀ CÓ -NƠI THỂ HIỆN KỸ NĂNG  

Trang chủ: http://Mu-KhongLong.Online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087249285783

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: không lông

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 40%

Alpha Test: 10/11/2022 (18h) - Open Beta: 13/11/2022 (18h)