Mu Mới ra, Mulau - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Non Reset Phiên Bản Giải Trí

Trang chủ: https://mulau-ss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088475454925

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Avatar

Loại Mu: Non Reset, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 07/07/2023 (9h) - Open Beta: 09/07/2023 (9h)