Mu Mới ra, MuRedBul Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Thích Hợp Cho Mọi AE

Trang chủ: http://muredbull.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muredbullss6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ: Noria

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 29/09/2022 (10h) - Open Beta: 30/09/2022 (19h)