Mu Mới ra, MUS6HANOI - Season 6 Exp 250x - Drop 30% - MU Free,Cày GP Trao Đổi ATM Với ADM

Trang chủ: https://mu-ss6hanoi.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/admmuss6hanoi

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Sinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 30%

Alpha Test: 21/02/2022 (13h) - Open Beta: 26/02/2022 (13h)